Tra cứu hàng theo chứng từ

Công cụ Tra cứu hàng hóa theo chứng từ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng tra cứu kết quả hoạt động kinh doanh như: Đơn đặt mua hàng (PO); Đơn đặt bán hàng (SO); Phiếu nhập mua (R1); Phiếu xuất bán (S1); Phiếu trả lại Nhà cung cấp (R2); Phiếu khách hàng trả lại (S2); Phiếu bán lẻ siêu thị; Phiếu điều chuyển (T0); Phiếu kiểm kê kho (AD); Theo dõi giá vốn (Bao gồm tất cả các giao dịch liên quan tới một mã hàng: PO, R1, R2, SO, S1...)

Tra cứu Hàng hóa theo chứng từ hay còn gọi là Bảng kê hàng theo chứng từ: Bảng kê hàng nhập, Bảng kê hàng xuất bán, Bảng kê trả lại Nhà cung cấp...

1. Xem hướng dẫn bằng video

2. Xem hướng dẫn bằng hình ảnh

Vào Công cụ quản lý -> Chọn Tra cứu hàng theo chứng từ

Chọn Kho hàng, Mã hàng, Giao dịch cần xem -> Nhấn F5 hoặc nạp lại. Có thể click chuột trái vào đối tượng cần xem để Tra cứu ngược (Drill - Down) về tới chứng từ gốc, tới đối tượng chi tiết.

Ví dụ:

+ Nếu xem giao dịch Phiếu xuất bán của 1 mã hàng thì có thể Drill - Down về:

- Chi tiết phiếu xuất bán

- Chi tiết khách hàng

- Chi tiết kho hàng

- Chi tiết hàng hóa.

+ Nếu xem giao dịch Phiếu nhập hàng của 1 mã hàng thì có thể Drill - Down về:

- Chi tiết phiếu nhập

- Chi tiết nhà cung cấp

- Chi tiết kho hàng

- Chi tiết hàng hóa.

Có thể tra cứu động theo nhiều thông tin khác nhau (F6 - Lọc): Chọn thông tin, toán tử so sánh, Giá trị cần tìm sau đó kích vào chấp nhận

,