Tại sao gõ đúng mật khẩu mà không đăng nhập được vào phần mềm VNUNI

Trong quá trình sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, trước đó vẫn đăng nhập bình thường. Nhưng hôm nay, khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng với đúng mật khẩu như trước đó đã đăng nhập mà phần mềm báo sai mật khẩu, không đăng nhập được?

Bình thường máy tính đặt ngôn ngữ chuẩn của window là English United States nhưng bị chuyển sang các ngôn ngữ khác như Vietnamnese;....Phần mềm VNUNI viết dựa trên chuẩn của ngôn ngữ English United States, nên nếu bị thay đổi thì khi đăng nhập vào phần mềm mặc đù đã gõ đúng mật khẩu nhưng phần mềm vẫn báo sai mật khẩu.

Cách khắc phục: Chuyển lại ngôn ngữ máy tính sang English United States:

Chọn Control Panel\Clock, Language, and Region -> Chọn Region and Language: Kiểm tra lần lượt theo các hình bên dưới, nếu đang ở chế độ ngôn ngữ khác thì cần chuyển về English United States.

Sau đó đăng nhập và gõ lại mật khẩu thì phần mềm sẽ không báo sai mật khẩu nữa.