Cách cài đặt phần mềm bán hàng VNUNI bản dùng thử cho win7

Cách cài đặt phần mềm bán hàng VNUNI bản dùng thử cho win7.

Hiện nay phần mềm bán hàng VNUNI được cài đặt trên winxp, win vista, win7, win8, win10.

Download phần mềm bán hàng VNUNI tại link => http://vnuni.vn/download-phan-mem-ban-hang/

Xem video hướng dẫn cài đặt bên dưới: