Cách chạy câu lệnh cmd

Khách hàng sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI muốn backup, restore hay attachdb dữ liệu mà chạy trực tiếp câu lệnh trong thư mục Data báo lỗi "access denied" là do win không cho quyền thực thi các câu lệnh đó. Nên cần chạy qua câu lệnh cmd của window. (Thường win7, win8 hay bị như vậy)

Vào cửa sổ window của máy tính gõ: cmd, kích chuột phải chọn Run As administrator

sau đó bật ra cửa sổ màn hình đen bắt đầu gõ tên ổ dữ liệu cần truy cập

Gõ D: enter

D:\>cd D:\VNUNI\VNUNI SIC\Data\ enter (cd là xem thư mục)

D:\VNUNI\VNUNI SIC\Data\attachdb enter