Cách in tem kệ hàng trong phần mềm VNUNI

Cách in tem kệ hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

Thường được in bằng giấy khổ A4 trên các máy lazer như canon 2900, hp...

Chọn đến Chức năng In tem mã vạch, tem kệ hàng: Tích chọn Tem kệ hàng -> Chọn Thông số -> Chọn Mẫu tem cần in => Bấm Chấp nhận

Sau đó bấm In: Sẽ được kết quả như hình dưới (Tem kệ hàng thường chỉ gồm Mã sản phẩm, tên, giá, ko cần hiển thị mã vạch)