Thiết lập chính sách giá, khuyến mại cho Khách hàng

Cách thiết lập chính sách giá, khuyến mại cho Khách hàng trong Phần mềm bán hàng VNUNI

Chọn Quản lý danh mục -> Danh mục khách hàng

Chọn khách hàng cần thiết lập Chính sách giá, KM: Chọn 3. Chính sách giá, k.mai

+ Theo nhóm hàng: Chọn nhóm hàng (Nhóm cấp trên); Nhóm hàng cấp dưới

Sau đó vào Danh mục Hàng hóa -> Nhấn F6 (Lọc) nhóm Thời trang để biết các mặt hàng thuộc nhóm thời trang và Mỹ phẩm

Nhóm Thời trang

Nhóm Mỹ phẩm

Thử làm phiếu bán hàng (Xuất bán) cho Khách hàng Bùi Thị Nhung (vừa thiết lập chính sách giá giảm 10% cho nhóm Thời trang; 5% cho nhóm Mỹ phẩm). Kết quả như sau:

Khách hàng Bùi Tuyết Nhung đã được giảm 10% cho Nhóm hàng Thời trang và 5% cho Nhóm hàng Mỹ phẩm theo đúng chính sách giá đã được thiết lập

+ Tương tự thiết lập cho Hàng hóa