Quản lý mua hàng

QUẢN LÝ MUA HÀNG TRONG PHẦN MỀM BÁN HÀNG VNUNi® SIC

Chức năng

Tính năng

 • Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng

 • Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ

 • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay

 • Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp

 • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ

Các nghiệp vụ chủ yếu:

 • Lập và theo dõi Đơn đặt mua hàng PO _ Purchase Order (Không nhất thiết phải thực hiện).

 • Lập Phiếu Nhập mua hàng (Nghiệp vụ chủ yếu trong phân hệ Mua Hàng)

 • Lập Phiếu Trả lại nhà cung cấp (Hạch toán cho các trường hợp trả lại hàng cho Nhà cung cấp: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)

 • Lập Phiếu thanh toán NCC chi tiền trả Nhà Cung Cấp (giảm trừ công nợ với Nhà cung cấp).

 • Lập Phiếu thu tiền từ việc trả lại Hàng hóa cho Nhà Cung Cấp

Ghi Chú:

 • 1 Đơn đặt mua hàng có thể có nhiều đợt nhập hàng.

 • 1 Hóa đơn mua hàng (kiêm phiếu nhập) có thể được thanh toán nhiều lần.

 • 1 lần thanh toán (phiếu chi) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.