Quản lý danh mục

Nơi khai báo tất cả các danh mục được sử dụng trong phần mềm:

Các danh mục các bạn có thể import ngay giai đoạn đầu triển khai phần mềm hoặc cập nhật thủ công trong quá trình sử dụng phần mềm.