Cách tạo file backup tự động

Khi triển khai phần mềm bán hàng VNUNI quý khách hàng sẽ đuợc giải thích về việc sao lưu dữ liệu của phần mềm, huớng dẫn cách thự hiện sao lưu:

Backupdb là sao lưu dữ liệu giúp người dùng tạo một file dự phòng có đuôi .rar (Phòng trong trường hợp Ổ cứng làm hỏng dữ liệu).

Khách hàng nên thường xuyên copy file nén ra một usb khác hoặc gửi vào mail hoặc lưu sang một máy tính khác, tránh trường hợp máy tính đang sử dụng ổ cứng bị hỏng đột ngột...

Có thể chạy trực tiếp file backupdb để sinh ra file nén hoặc đặt backup tự động vào thời gian cần backup (Thường là thời điểm cuối ngày sau khi hết giao dịch trong phần mềm)

- File backup: vnuni_INV_xyz.rar (vnuni_INV_20140120)

Trong đó:

- x: Năm backup gồm 4 chữ số (Năm: 2014)

- y: Tháng backup gồm 2 chữ số (Tháng: 01)

- z: Ngày backup gồm 2 chữ số (Ngay: 20)

1. Cách tạo file backup tự động trong winxp

Vào thanh địa chỉ (Adrress): Gõ Scheduled Task rồi enter. Hoặc vào Control panel tìm đến Scheduled Task

Kích vào Add Scheduled Task

Chọn Next

Kích Browse để tìm đến file backupdb.bat trong thư mục Data

Sau đó chọn thời gian: Hàng ngày (Daily), Tuần (Weekly), tháng (Monthly)...

Chọn Next để chọn thời gian thực hiện file backup: Nên chọn thời gian sau khi kết thúc giao dịch bán hàng.

Hệ thông chỉ chạy được file backup khi máy tính vẫn mở, nếu máy tính tắt vào giờ đã chọn backup thì sẽ ko có file backup được sinh ra

Chọn Next -> Tích vào Open advanced.. để xem lại thông tin vừa backup

Kích chọn vào tích Run only if logged on -> Apply -> OK

Hàng ngày nên vào thư mục Data để xem file backup có được tạo ra không:

VD: vnuni_INV_20140120.rar: Được tạo vào ngày 20/01/2014.

Nếu không có thì phải kiểm tả lại file backup đã tạo trước đó xem có còn hoạt động không, hay đã bị xóa bỏ...

2. Cách tạo file backup tự động trong win7; win8; win10

Chọn Next -> Next

-> Finish

Sau khi kết thúc công việc đặt file backup tự động cần chạy thử để đảm bảo file backup tự động hoạt động bình thường

Chọn Task Scheduler (Local) -> Task Scheduler Library -> Tìm đến file bakcup đã tạo (VnuniBackup) -> Kích chuột phải chọn Run -> Đợi khi có thông báo " Database vnuni_INV Successfully backup -> OK