Cách cài phần mềm trên máy chủ

Cách cài đặt phần mềm bán hàng VNUNI trên máy chủ

Bước 1: Tạo một thư mục VNUNI trong ổ dữ liệu (Ổ D, E trừ ổ C)

Bên trong tạo 2 thư mục sau:

* Thư mục bộ cài phần mềm

- Winxp: Setup2K gồm: Setup.exeMSDE2KA.exe được nén trong file Setup.rar

- Win7; Win8: Setup2K5 gồm: Setup2K5.exeMSSQL2K5E.exe được nén trong file Setup2K5.rar

* Thư mục VNUNI SIC: Để cài dữ liệu của phần mềm

Bước 2: Cài phần mềm và SQL

Vào thư mục VNUNI\Setup2K (hoặc Setup2K5) kích chạy file setup.exe (setup2K5.exe)

Kích vào Next, chọn I agree

Sau đó sẽ hiển thông tin Name, company lấy mặc định theo máy tính có thể tự đổi lại theo tên khác

Đây là cài phần mềm cho máy chủ nên mặc định có dấu tích tại ô Database (Sinh ra thư mục Data chứa dữ liệu phần mềm)-> Next

Sau đó kích vào Change để chọn lại đường dẫn là E:\VNUNI\VNUNI SIC đã tạo ở bước 1.

Nhấn OK -> Next

Khi kích vào next hệ thống sẽ tự động chạy sql để cùng với bộ setup.exe

Picture

Sau khi chạy xong thì sẽ có bảng thông báo "Database vnuni_INV Succussfully attached" Dữ liệu đã được attach thành công-> nhấn OK

Kích Finish để kết thúc quá trình cài phần mềm

Sau đó đăng nhập vào phần mềm với user: admin, pass: nimda

Có thể đổi lại mật khẩu: Chọn Hệ thống -> Đổi mật khẩu: Gõ mật khẩu cũ, và gõ 2 lần mật khẩu mới -> Chấp nhận

Dữ liệu phần mềm nằm trong thư mục Data: D:\VNUNI\VNUNI SIC\Data

Sau khi cài xong thì cần cài đặt backup tự động, hàng ngày tự sinh ra 1 file nén .zar trong thư mục data, có thể copy hoặc lưu sang một nơi khác. Phòng tránh trường hợp bị mất máy tính, máy tính hỏng ổ cứng không lấy được dữ liệu....

Tham khảo cách đặt file backup tự động tại đây