Cách in tem mã vạch từ file excel qua phần mềm Bartender

Cách in tem mã vạch từ file excel qua phần mềm in tem Bartender: VNUNI hướng dẫn cách in tem mã vạch từ file excel qua phần mềm Bartender đối với người dùng chưa có nhu cầu sử dụng phần mềm bán hàng, mà chỉ có nhu cầu in tem mã vạch.

Tải phần mềm in tem mã vạch Bartender tại đây