Tại sao phần mềm chuyển sang chế độ dùng thử

Trong quá trình sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, máy đang sử dụng đã được đăng ký bản quyền trước đó. Nhưng hôm nay, khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng thì hiện ra thông báo bản dùng thử như hình bên dưới?

Bình thường máy tính đặt ngôn ngữ chuẩn của window là English United States nhưng bị chuyển sang các ngôn ngữ khác như Vietnamnese;....Phần mềm VNUNI viết dựa trên chuẩn của ngôn ngữ English United States, nên nếu bị thay đổi thì sẽ không đăng ký được bản quyền và hiện ra bản dùng thử.

Cách khắc phục: Chuyển lại ngôn ngữ máy tính sang English United States:

Chọn Control Panel\Clock, Language, and Region -> Chọn Region and Language: Kiểm tra lần lượt theo các hình bên dưới, nếu đang ở chế độ ngôn ngữ khác thì cần chuyển về English United States.

Sau đó đăng nhập lại phần mềm bình thường. Nếu phần mềm không hiện bản dùng thử nữa hay ko bị lỗi font nữa là OK.

Trong trường hợp nếu đã đổi lại mà vẫn bị hiện dùng thử, vẫn bị lỗi font dấu ? thì cần cài lại bản window khác. Khi cài đặt window đến bước chọn Ngôn ngữ nhớ đặt là English United States