Cách Import danh sách Khách hàng bằng excel

Cách Import danh sách Khách hàng bằng excel: Khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI thì người sử dụng có thể import danh sách Khách hàng đã được tạo qua file excel vào phần mềm bán hàng VNUNI bằng cách sử dụng phần mềm import là XlsToSql.

Bước 1: Xem cách cài đặt phần mềm XlsToSql tại đây

File excel như hình dưới (Có thể tải file mẫu excel tại đây hoặc khi tải bộ cài đặt XlsToSql đã có sẵn file excel trong thư mục bộ cài đặt).

Bước 2: Xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới