In hóa đơn bán hàng báo lỗi?

In hóa đơn bán hàng báo lỗi?

Hỏi: Khi thực hiện thao tác In hóa đơn bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI thì báo lỗi Error 5000 như hình dưới?

Trả lời:

Khi chương trình mới được cài đặt, đường dẫn XML mặc định để có thể in được hóa đơn là là “C:Program Files\VNUNi® Sales – Inventory Control\DA\XMLData“ hay thư mục D:\VNUNI\VNUNI SIC\DA\XMLData...nhưng sau đó cài lại người dùng cài sang một thư mục khác mà không phải thư mục trước đó đã cài đặt. Đây là trường hợp người dùng thay đổi đường dẫn cài đặt khi cài đặt chương trình.

Để in được hóa đơn bán hàng thì bạn phải sửa lại đường dẫn trên theo cách sau:

- Vào chức năng “Lựa chọn” trên thanh công cụ: Chọn tab Chương trình, kích vào biểu tượng 2 mũi tên xanh để phần mềm tự update lại đường dẫn -> Kích Chấp nhận

Sau khi cập nhât lại đường dẫn XML hiện tại thì vào in lại hóa đơn sẽ không báo lỗi Error 5000 như trên nữa.