Theo dõi giá vốn

1. Chức năng

- Công cụ Theo dõi giá vốn trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng có thể theo dõi được giá vốn của từng mặt hàng, của từng kho hàng.

- Giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin lịch sử các giao dịch (Thẻ kho) của từng mặt hàng, của từng kho như: Nhập mua; Trả lại NCC; Xuất bán; KH trả lại; Điều chuyển kho, kiểm kê kho.

2. Cách theo dõi giá vốn

- Chọn Công cụ quản lý -> Theo dõi giá vốn

Chọn Kho hàng, tại ô Mã hàng: Nhấn F4 để tìm Mã hàng cần theo dõi -> Enter hoặc Nhấn F5 (Nạp lại).

Phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ các chứng từ của mã hàng đó.

Trong đó:

- R1: Chứng từ nhập - R2: Chứng từ trả lại NCC

- S1: Chứng từ xuất bán - S2: Chứng từ Khách hàng trả lại

- T0: Chứng từ điều chuyển kho - AD0: Chứng từ kiểm kê kho

- 1605300001: (160530 ký hiệu của ngày: 30/05/2016+số thứ tự - Chứng từ bán lẻ siêu thị (Sử dụng phiếu bán lẻ siêu thị)

3. Phương pháp tính giá vốn

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI tính giá vốn theo phương pháp Bình quân gia quyền: Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ

Giá vốn được tính theo công thức như sau:

Giá vốn = [Giá trị tồn+(SL Nhập*Giá nhập)]/ SL Tồn

Xem ví dụ như hình dưới hoặc tải file excel => Tại đây

4. Cách "phòng chống" trường hợp âm kho

- Nắm chắc quy trình chứng từ: Hàng phải nhập vào trước rồi mới xuất bán hoặc chuyển kho đi

- Hạn chế tối đa mọi trường hợp sửa/xóa chứng từ

- Sử dụng công cụ theo dõi giá vốn thường xuyên để lọc ra các mặt hàng bị xuất âm kho

Lưu ý: Phải thường xuyên vào công cụ theo dõi giá vốn để kiểm tra xem có mã hàng nào có số lượng bị âm, hoặc giá vốn âm, giá vốn bị sai...Thì phải kiểm tra nguyên nhân ngay để khắc phục kịp thời. Vì nếu giá vốn bị sai -> Thì việc theo dõi lãi gộp sẽ bị sai

Các bước thực hiện theo tình huống hàng xuất bị âm kho khi dõi giá vốn như sau:

Bước 1: Chọn kho cần kiểm tra

Bước 2: Lọc điều kiện: Số lượng tồn < 0 (xem hình vẽ)

Bước 3: Ghi lại các mã hàng bị âm kho (có thể nhấn ctrl+X) lưu ra file excel

Bước 4: Bấm vào Bỏ lọc để hiện đầy đủ chứng từ lại

Bước 5: Kiểm tra lần lượt từng mã hàng bị âm

Tại ô mã hàng nhấn F4 copy mã bị ẩm ở file excel đã export ra ở trên sau đó enter.

Phần mềm sẽ list ra một tất cẩ các chứng từ liên quan đến mã này

VÍ DỤ: Theo dõi giá vốn của MÃ HÀNG "0001000045" (Chân váy ren hồng)

Hình 1: "0001000045" có số lượng tồn = 3, giá vốn = 150,000

Một mã hàng chỉ bị sai về giá vốn, số lượng tồn khi người dùng sửa hoặc xóa các chứng từ đã tạo trước đó.

a- Sửa lại số lượng đã nhập trong phiếu nhập

Hình a: "0001000045" có số lượng tồn = -2, giá vốn = 150,000

b- Sửa ngày chứng từ của phiếu xuất

Hình b: "0001000045" có số lượng tồn = 3, giá vốn = 166,666,6667

c- Xóa bỏ phiếu nhập

Hình c: "0001000045" có số lượng tồn = -7, giá vốn = 0

...

Và còn rất nhiều trường hợp sửa xóa khác dẫn tới âm kho, phía trên là một số minh họa cụ thể để người dùng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao bị âm

4. Khắc phục "hậu quả" khi trường hợp âm kho xảy ra

Sau ví dụ cụ thể ở trên, chúng ta đã theo dõi được một số nguyên nhẫn dẫn tối âm kho, giá vốn bị sai. Từ những nguyên nhân đó sẽ biết được cách sửa để không bị âm kho. Qua ví dụ trên người dùng sẽ thấy việc sửa xóa chứng từ ảnh hưởng rất quan trọng tới dữ liệu của phần mềm. Có thể dẫn tới bị sai về số lượng, giá vốn.

VNUNI chỉ thực hiện hỗ trợ hướng dẫn cách tìm ra nguyên nhân bị âm, cách thực hiện như thế nào trên phần mềm chứ ko quyết định hộ Khách hàng việc sửa chứng từ nào.

Khi sửa chứng từ thì phần mềm sẽ hỏi có tính lại giá vốn hay ko, khách hàng phải chọn "Có" để phần mềm tự động tính lại giá vốn, giá trị tồn cho tới thời điểm cuối cùng (chứng từ cuối cùng).

---------------------------------------

Support: 0936.456.103 hoặc 0422.425.829

Hoặc có thể vào website để chat khi cần hỗ trợ: http://vnuni.vn & http://vnuni.net