Theo dõi khách hàng

1. Chức năng

Công cụ Theo dõi khách hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi các khách hàng không tham gia dao dịch bán hàng gần đây. Việc theo dõi các khách hàng lâu không tham gia giao dịch để người quản lý có kế hoạch thúc đẩy việc bán hàng hơn.

Cụ thể: Có thể gọi điện, gửi mail tới các khách hàng lâu không tham gia giao dịch này: Giới thiệu các sản phẩm mới về, các chương trình khuyến mại đặc biệt. Nhằm mục đích để tăng nhu cầu mua sắm của các khách hàng này....

2. Cách thực hiện

Chọn Công cụ quản lý -> Theo dõi khách hàng

Tại màn hình này người dùng có thể chọn Nhóm khách hàng cần theo dõi: Nhóm bán buôn, nhóm bán lẻ, nhóm Vip..., chọn ngày.

Có thể chọn xem Chi tiết của từng khách hàng để xem lại:

- Thông tin: Mã KH, Tên, SĐT, Địa chỉ, Ngày sinh, email...

- Lịch sử giao dịch : Xuất bán, Trả lại, Thanh toán, Hàng hóa....

- Chính sách giá, k.mai: Các chương trình khuyến mại đã thiết lập cho khách hàng

- Phân tích: Doanh thu của từng tháng

.............

Chọn 2. Lịch sử giao dịch: Để biết được các hóa đơn mà khách hàng đã mua -> Biết được hóa đơn cuối cùng mà khác hàng đã mua là vào ngày nào...