Hóa đơn bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

Hóa đơn bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

Hóa đơn bán hàng hay còn gọi phiếu xuất hàng (xuất kho) trong phần mềm bán hàng VNUNI, có thể in hóa đơn bán hàng mẫu (khổ) A4, A5, A6 qua máy in lazer như canon 2900, hp,...và hóa đơn bán hàng khổ K80, k57 in qua máy in hóa đơn nhiệt như Tawa PRP085S, POS 58.

Cách thiết lập chọn mẫu in hóa đơn bán hàng:

Bước 1: Điền thông tin hiển thị ra hóa đơn

Kích Lựa chọn -> Chọn tab Đơn vị sử dụng

Bước 2: Chọn mẫu hóa đơn cần in:

Kích Lựa chọn -> Chọn tab Chứng từ -> Chọn tới Xuất Bán hoặc Bán lẻ siêu thị để chọn mẫu in cần in.

- Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì có thể in được hóa đơn bán hàng khổ A4, A5, A6, K80, K57

+ Khổ A4 - Xuất bán:

+ Khổ A5 - Xuất bán:

+ Khổ A6 - Xuất bán:

+ Khổ K80 - Xuất bán:

+ Khổ K57 - Xuất bán:

- Nếu sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị có thể in hóa đơn bán hàng khổ K80, K57

+ Khổ K80 - Bán lẻ siêu thị:

+ Khổ K57 - Bán lẻ siêu thị: