Cách sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

Cách sử dụng PHẦN MỀM BÁN HÀNG VNUNI cho người mới bắt đầu

VNUNI sử dụng bảng mã TCVN3 nên để gõ được chữ tiếng việt thì cần chọn TCVN3 phím tắt là: ctrl+shift+f2

Khi nào gõ, soạn thảo bên ngoài thì chuyển về unicode -> phím tắt: ctrl+shift+F1

Quy trình cơ bản khi sử dụng phần mềm VNUNI: Khai báo Nhóm hàng hóa -> Vào Nhập mua để tạo thông tin sản phẩm và nhập số lương -> In tem mã vạch (nếu sử dụng máy in tem) -> Bán hàng (Có thể dùng xuất bán hoặc bán lẻ siêu thị) -> Xem các báo cáo...

Bước 1. Khai báo Nhóm hàng hóa

Xem hướng dẫn hình ảnh ở link trên (hoặc cây thư mục bên trái) hoặc video bên dưới:

Video 1: Cách tạo Nhóm hàng hóa - ngành hàng: siêu thị, minimart, tạp hóa, tự chọn...

Video 2: Cách tạo Nhóm hàng hóa - ngành hàng: thời trang

Bước 2. Tạo Kho hàng cho cửa hàng

Nếu cửa hàng chỉ có 1 kho thì trong phần mềm đã có sẵn kho: Kho hàng hóa chính => Chỉ cần sửa lại tên kho.

Đối với các khách hàng có từ 2 kho hàng trở lên thì cần tạo thêm kho.

Bước 3. Nhập hàng vào kho

Vào Nhập mua: Để nhập thông tin hàng hóa và nhập số lượng vào kho hàng. (Đây là cách nhập tắt: Không cần vào danh mục Hàng hóa để tạo thông tin hàng hóa. Mà ngay trong phiếu nhập mua có thể tạo hàng hóa).

Có thông tin hàng hóa và số lượng trong kho thì mới bán hàng.

Xem hướng dẫn hình ảnh ở link trên (hoặc cây thư mục bên trái) hoặc video bên dưới:

Nếu in tem mã vạch thì xem 2 video dưới:

Bước 4. Bán hàng

- Sử dụng phiếu Xuất bán (Áp dụng cho đối tượng khách hàng có công nợ)

Xem hướng dẫn hình ảnh ở link này => Xuất bán hoặc xem video bên dưới:

- Hoặc sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị (Không áp dụng đối tượng khách hàng có công nợ)

Xem hướng dẫn hình ảnh ở link này => Bán lẻ siêu thị hoặc xem video bên dưới:

Bước 5. Kiểm tra tồn kho, doanh thu, lãi, báo cáo...

Còn rất nhiều chức năng khác của phần mềm bán hàng VNUNI: Có thể xem các link cây thư mục bên trái hoặc xem thêm tại mục Hỏi đáp hỗ trợ

Xem hướng dẫn hình ảnh ở link dưới:

- Cách theo dõi tồn kho của một mặt hàng

- Cách theo dõi hàng tồn kho

- Cách theo dõi doanh số bán hàng

- Cách xem lãi trong phần mềm VNUNI

- Báo cáo kho

- Báo cáo thu chi

- Báo cáo công nợ

- Báo cáo quản trị