Tại sao khi in tem mã vạch báo lỗi

Trong phần mềm bán hàng VNUNI có chức năng In tem mã vạch: Tem được thiết kế qua phần mềm thiết kế tem Bartender.

Khi người dùng đã chọn xong mã cần in -> Bấm In thì phần mềm báo lỗi như sau:

Lỗi này do tên hàng hóa chứa ký tự đặc biệt là dấu nháy (') -> Phần mềm VNUNI không cho đặt tên hàng có dấu nháy.

Vào Danh mục Hàng hóa -> Nhấn ctrl+F: Gõ dấu ' sau đó enter -> Mở tên hàng đó lên, bỏ dấu nháy và ghi lại.

Sau đó vào In tem mã vạch in lại tem.