Cách chạy phần mềm qua mạng LAN

Để chạy được phần mềm bán hàng VNUNI từ máy trạm kết nối tới máy chủ qua mạng LAN: Máy chủ và máy trạm đặt cùng tại một địa điểm hoặc ít nhất nằm trong phạm vi bán kính khoảng 200m đổ lại

Bước 1: Cài đặt phần mềm cho máy chủ

Xem chi tiết tại đây

Bước 2: Cài đặt phần mềm cho máy trạm

Xem chi tiết tại đây

Bước 3: Cách kết nối máy trạm tới máy chủ qua mạng Lan

Sau khi cài đặt xong bộ cài phần mềm cho máy trạm -> Ngoài desktop sẽ hiển thị biểu tượng phần mềm :

VNUNi® Quan ly Kho hang - Ban hang. Kích chuột phải chọn properties

Sau đó chọn Find Target (winxp) hoặc Open File Location (win7)

Trên thanh đang chỉ tới đường dẫn là UI: D:\VNUNI\VNUNI SIC\UI -> Thay UI bằng DA-> enter D:\VNUNI\VNUNI SIC\DA

Sau đó mở lần lượt 2 file Data.udl và file DataDS.udl

Điền thông tin Server name:

+ Nếu máy chủ là Winxp cài SQL2000: Điền tên máy chủ vào mục server name -> Kích Test connection -> Thông báo "Test connection succeeded" -> Nhấn OK -> Việc kết nối thành công

+ Máy chủ là win7;win8; win10: Cài SQL2005: Điền tenmaychu\vnuni. Do cài SQL2005 của VNUNI đã đóng gói đặt sẵn instant name là vnuni nên server name gồm tên máy chủ & \vnuni như hình dưới

Test oke ->Đăng nhập phần mềm user pass giống máy chủ

Cách xử lý khi lỗi không test connection được, hoặc test được nhưng đăng nhập phần mềm lỗi từ máy trạm

2.1. Kiểm tra xem máy trạm có ping được đến máy chủ không?

Tìm đến Network: Nhìn xem có hiện tên máy chủ ko, kích đúp vào đó xem có xem được. Nếu xem được sẽ hiện ra đường dẫn như: \\VNUNI_SVR (VNUNI_SVR: là ten máy chủ). Nếu báo lỗi nghĩa là 2 máy chưa thông nhau, cần kiểm tra lại mạng lan (Kiểm tra dây kết nối cắm có bị lỏng ko...) việc kết nối mạng lan giữa các máy với nhau là thuộc về máy tính của khách hàng)

Nếu máy trạm ping được đến máy chủ thì chuyển sang bước 2.2

2.2. Kiểm tra tường lửa cả 2 máy đã tắt chưa?

Với winxp:

Chọn cửa sổ window -> Control Panel -> Windows Firewall -> Tích chọn Off (not recommended) ->OK

Với máy win7:

Chọn Cửa sổ window -> Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall

Chọn Turn Windows Firewall on or off

=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.

Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước 2.3

2.3. Kiểm tra cả 2 máy xem đã mở cổng 8.8.8.8 / 8.8.4.4

Vào Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center xong làm như hình dưới

=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.

Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước 2.4

2.4. Mở cổng 1433 tại máy chủ

Trong trường hợp đã làm theo hướng dẫn trên nhưng vẫn không đăng nhập được phần mềm ở máy trạm thì liên hệ VNUNI để được hỗ trợ.