Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ

Công cụ Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi được toàn bộ các giao dịch: Nhập mua, Trả lại Nhà cung cấp, Xuất bán, Bán lẻ siêu thị, Khách hàng trả lại, Điều chuyển kho(Điều chuyển đến, điều chuyển đi), Kiểm kê kho trong phần mềm của từng Kho hàng, từng Nhà cung cấp khác nhau theo khoảng thời gian.

1. Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ

Các mã hàng hiện màu đỏ là trong khoảng thời gian đang xem không có giao dịch Xuất bán (Trong khoảng thời gian đó mã hàng đó không bán)

Tại màn hình Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ này người dùng chọn khoảng thời gian; Nhà cung cấp và kho hàng cần theo dõi.

Có 2 lựa chọn:

- Dưới mức tồn kho tối thiểu:

- Có giao dịch trong kỳ: Mặc định khi xem Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ thì phần mềm hiện tất cả các mặt hàng có trong kho. Nếu chỉ muốn xem các mặt hàng có giao dịch trong kỳ thì tích chọn vào ô Có giao dịch trong kỳ, kết quả như hình dưới:

Ctrl+F: Để tìm mã cần xem -> Có thể click để Drilldown về:

Thẻ kho (Các chứng từ: Nhập mua, Trả lại NCC, Xuất bán, Bán lẻ, KH trả lại, Điều chuyển kho, Kiểm kê ); Tồn kho hàng hóa; Chi tiết hàng hóa

Chi tiết hàng hóa: Thông tin chi tiết của hàng hóa: Mã hàng; Nhóm hàng; Tên; giá nhập; giá bán; giá bán lẻ; Mức tồn tối thiểu....