Bán lẻ siêu thị

Phiếu "Bán lẻ siêu thị" trong phần mềm bán hàng cho phép người dùng bán hàng cho “Khách hàng” (không có đối tượng công nợ) và quản lý các thông tin chi tiết mỗi chứng từ bán lẻ siêu thị.

1. Hướng dẫn Bán lẻ siêu thị qua video

2. Hướng dẫn Bán lẻ siêu thị qua hình ảnh

Chọn Quản lý bán hàng -> Bán lẻ siêu thị

Chọn Thêm mới (Ctrl+N): Khách hàng, Nhân viên có thể chọn hoặc không. Tại ô Mã hàng: quét mã vạch của sản phẩm, nếu không dùng đầu đọc hoặc các sản phẩm không in tem, không có mã vạch thì nhấn F4 để tra cứu mã hàng. Sau khi quét xong các mã hàng khách hàng mua thì bấm F12: Gõ số tiền khách trả -> Phần mềm tự tính số dư trả lại.

Nếu in hóa đơn => Bấm F2: Ghi lại hóa đơn, in hóa đơn, thêm mới hóa đơn khác

Nếu không in hóa đơn => Ctrl+f2: Ghi lại hóa đơn, không in hóa đơn, thêm mới hóa đơn khác

Muốn sửa lại số lượng đã bán -> Dùng mũi tên lên xuống trên bàn phím để di chuyển đến mã hàng cần sửa -> Sau đó bấm F8: Sửa lại số lượng => enter xuống.

Xem lại các phím tắt hình dưới:

Tại ô %CK gõ trực tiếp số % giảm giá, nếu muốn gõ bằng số tiền thì có thể bấm F9 để mở rộng ô và gõ số tiền giảm giá.

Tại màn hình phiếu Bán lẻ siêu thị: Người dùng có thể kích vào biểu tượng người góc phải trên cùng để thay đổi sang người sử dụng khác.

Trường hợp Khách hàng trả lại: Ngay trên màn hình Bán lẻ hàng hóa kích vào chữ S3 hoặc bấm phím tắt là F6 để phần mềm chuyển sang chế độ RT là chế độ Khách hàng trả lại hàng hóa.

3. Cách xem doanh thu bán hàng

Có thể xem theo Nhật ký bán lẻ siêu thị hoặc xem theo Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị

3.1 Nhật ký bán lẻ siêu thị: Thể hiện các chứng từ bán lẻ siêu thị (các hóa đơn đã bán)

Cách 1: Tại màn hình danh sách các chứng từ bán lẻ siêu thị của chức năng Bán lẻ siêu thị: Chọn In hoặc bấm Ctrl+P:

Cách 2: Xem Báo cáo

Chọn Báo cáo -> Xuất -> Nhật ký bán lẻ siêu thị: Chọn kho hàng cần xem, thời gian cần xem

3.2 Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị: Bao gồm tất cả các mặt hàng đã bán: số lượng; giá trị tiền

Cách 1: Chọn Công cụ quản lý -> Tra cứu hàng theo chứng từ: Chọn kho; Giao dịch: Bán lẻ siêu thị.

Nhấn F6 lọc thông tin cần xem -> Chấp nhận

Cách 2: Xem trong báo cáo

Chọn Báo cáo ->Xuất bán -> Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị