Cách đăng ký bản quyền

Cách đăng ký bản quyền phần mềm trong phần mềm bán hàng VNUNI

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

VNUNI đặt user và pass mặc định ban đầu là: admin/nimda, nếu đã đổi lại thì gõ user và pass hiện tại vào.

Picture

Sau đó nhấn enter thì sẽ hiện ra bảng thông báo: Chương trình đang khởi động ở chế độ dùng thử

+ Chế độ dùng thử: Giới hạn 50 chứng từ nhập, 50 chứng từ xuấ bán, không giới hạn về tính năng quản trị

Kích vào Đăng ký để lấy Unique key (VNUNI lấy unique theo serial của ổ cứng, nên mỗi một ổ cứng chỉ có duy nhất một unique)

Picture

Bước 2: Tạo file License.txt

Tạo một file có tên License.txt lưu trong thư mục VNUNI với các thông tin như sau:

- Unique key: Copy lại unique hiện ở phần Register (VD: 5LY7DCRZ) - Copy chính xác không thừa không thiếu. Vì nếu copy sai thì sẽ không đăng ký được

- Company name: Điền tên Công ty, cửa hàng...(Không viết tiếng việt có dấu, phải có dấu cách giữa các từ)

- Email: là email của công ty, cửa hàng hoặc của người đại diện (Email này được VNUNI lưu vào thông tin của khách hàng để hỗ trợ về sau: Gửi thông báo phiên bản mới, gửi mail bảo trì...

- Serial number: để trống (Sau khi nhận được thông tin thì VNUNI sẽ cấp serial này)

Picture

Lưu lại file License này trong thư mục VNUNI và gửi lại cho VNUNI

- Khi nhận được thông tin đăng ký của Khách hàng VNUNI sẽ cấp Serial number và gửi lại file license cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng tự đăng ký bản quyền

- Khi Khách hàng nhận file License thì copy đè lên file license trong thư mục VNUNI đã tạo trước đó.

- Mở file License rồi copy các thông tin còn thiếu vào bản đăng ký như bên dưới (Copy chính xác các thông tin theo file License VNUNI đã gửi lại, không copy dấu cách ở trước và sau một cụm từ)

Picture

Sau đó nhấn Register:

+ Nếu báo Ok thì đăng ký bản quyền đã thành công

+ Nếu báo Incorrect thì xem lại các thông tin ở trên: Xem có bị thừa dấu cách hay copy thiếu không. Nếu đã thử lại nhiều lần mà vẫn sai thì báo lại để VNUNI kiểm tra lại.