Đa đơn vị tính

Đa đơn vị tính: Một mặt hàng được nhập từ Nhà cung cấp về với 1 đơn vị tính như thùng, khi bán ra có thể bán theo nhiều đơn vị khác nhau như thùng, gói, hộp, lốc...thường áp dụng cho mô hình như Siêu thị; minimart; tạp hóa...với các mặt hàng như bia, thuốc lá, mì tôm, bánh kẹo....

Cách thực hiện quy đổi đa đơn vị tính trong phần mềm bán hàng VNUNI như sau:

1. Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Ví dụ: Sản phẩm là Mì tôm cocomi nhập về là thùng, bán ra có thể là thùng, hoặc gói (Quy cách: 1 thùng có 30 gói)

Bước 1: Khai báo thông tin cho mã đơn vị Thùng

Vào Danh mục hàng hóa -> Thêm mới: Điền thông tin cho sản phẩm Thùng cocomi như hình xong -> Ghi lại

Bước 2: Khai báo thông tin cho mã đơn vị gói

Sau khi bấm Chấp nhận thì được kết quả như hình dưới:

Sau đó bấm Ghi lại. Xong bước khai báo thông tin cho mã đơn vị lơn và mã đơn vị nhỏ

Bước 3: Nhập số lượng cho mã thùng (Nhập theo đúng đơn hàng đã lấy từ nhà cung cấp) -> Chọn Nhập mua

Bước 4: Làm phiếu điều chỉnh giảm thùng, tăng gói

Chọn Kiểm kê kho: Thêm mới: Sau đó thực hiện các thao tác từ 1-> 3 như hình dưới:

Xong ghi lại Phiếu kiểm kê là xong

Cách xem tồn kho: Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-xuất-tồn

Xem thẻ kho: Các chứng từ phát sinh của mã hàng đó như: Nhập mua (R1), Trả lại NCC (R2), Xuất bán (S1), Khách hàng trả lại (S2), Điều chỉnh - kiểm kê (AD)....riêng phiếu điều chỉnh là của quy đổi đơn vị tính có thêm diễn giải: UOM - Qui đổi đơn vị tính