Cách cài lại phần mềm cho Máy trạm khi cài lại win

Cách cài lại phần phần mềm bán hàng VNUNI cho Máy trạm khi cài lại win: Trong quá trình sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI người dùng có thể cài lại window vì window bị lỗi hoặc có vấn đề nào đó mà cần thiết phải cài lại window. Vậy khi cài lại window thì cài đặt lại phần mềm bán hàng VNUNI cho máy trạm như thế nào?

1. Hướng dẫn bằng video

Cách cài lại phần phần mềm bán hàng VNUNI cho Máy trạm khi cài lại win trong trường hợp đối với các Khách hàng:

- Khách hàng thuê server thì tất cả các máy tính của Khách hàng đều là máy trạm (Dữ liệu để trên máy chủ của VNUNI), cách cài đặt như video dưới:

- Máy trạm của Khách hàng kết nối đến máy chủ qua mạng Lan thì cài đặt theo video trên. Nếu đăng nhập phần mềm oke là quá trình cài đặt xong. Còn trong trường hợp nếu đăng nhập báo lỗi từ máy trạm thì cần kiểm tra theo bài hướng dẫn (Cách xử lý khi lỗi không test connection được, hoặc test được nhưng đăng nhập phần mềm lỗi từ máy trạm) => tại đây

- Đối với Khách hàng kết nối máy trạm với máy chủ qua Hamachi thì sau khi cài đặt máy trạm theo video trên thì có thêm bước cài đặt lại Logmein Hamachi cho máy trạm -> xem tại đây

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

- Tìm đến thư mục VNUNI trong ổ dữ liệu có chứa:

+ Bộ cài phần mềm: Setup.exe hoặc Setup2k5.exe

+ File đăng ký bản quyền License.txt

+ Thư mục VNUNI SIC hoặc VNUNI Sales Inventory Control là thư chứa phần mềm bán hàng đã cài trước khi chưa cài lại win.

Picture

Kích vào setup.exe hoặc setup2k5.exe để cài đặt

Picture

Kích vào next sẽ hiện ra User Information (Có thể điền Name - lấy theo tên máy tính, Company - Nếu không điền thì để mặc định như hình dưới rồi

Picture

Kích vào next

Picture

Tích chọn I agree -> Next

Picture

Cài trên máy trạm thì phải bỏ dấu tích xanh tại Ô Database & Data utilities (Nháy đúp chuột trái để bỏ dấu tích - thành ô trắng như hình trên) sau đó kích vào Next

Picture

Kích vào Change tìm tới thư mục VNUNI SIC trong VNUNI

- Thư mục VNUNI SIC tạo lần đầu tiên khi cài phần mềm (Trước khi cài lại win): chứa thông tin đăng ký, các thiết lập ban đầu: Mặc định kho, khách hàng, chế độ hiển thị chứng từ theo ngày, tháng, năm...chế độ quét mã vạch, thông tin in hóa đơn...

Nên nếu cài vào thư mục VNUNI SIC đã cài trước đó thì sẽ không phải đăng ký lại bản quyền, và không phải thiết lập lại các thông tin như trước đã thiết lập.

Sau đó kích next -> next cho tới khi hiện thị Finish thì quá trình cài đặt phần mềm cho máy trạm đã xong.

Picture