Doanh số theo nhân viên

1. Chức năng

Công cụ theo dõi Doanh số theo Nhân viên trong phần mềm bán hàng VNUNI giúp người dùng theo dõi được doanh số của từng Nhân viên trong từng nhóm nhân viên của từng kho khàng theo khoảng thời gian người dùng muốn theo dõi

Xem cách khai báo thông tin của từng nhân viên tại Quản lý Danh mục -> Nhân viên

2. Thao tác

Chọn Công cụ quản lý -> Theo dõi doanh số theo Nhân viên

Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì tại mục Loại c.từ chọn: Xuất bán (có công nợ), nếu dùng phiếu bán lẻ siêu thị thì chọn Bán lẻ siêu thị

- Tại mành hình Doanh số theo Nhân viên: Người dùng có thể Click vào Nhân viên cần theo dõi -> Phần mềm cho phép drilldown chi tiết về Nhật ký chứng từ xuất bán; Bảng kê hàng bán và thông tin của Nhân viên đó.

Nhật ký chứng từ xuất bán:

Có thể click vào chứng từ cần xem để xem lại thông tin chứng từ xuất bán của nhân viên đó

Bảng kê hàng bán:

Thông tin chi tiết của Nhân viên:

- Tại màn hình Doanh số theo Nhân viên: Người dùng có thể lọc các thông tin chi tiết hơn -> Nhấn F6 (Lọc)