Cách tạo user và phân quyền cho người dùng

Cách tạo user và phân quyền cho người dùng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý có thể tạo các user (người dùng), phân quyền cho từng user theo từng kho hàng (cửa hàng) khác nhau.

1. H­ướng dẫn qua video

2. H­ướng dẫn bằng hình ảnh

Bước 1. Vào Bảo Mật -> Quản lý người dùng

Bước 2. Khai báo User, pass cho người dùng

Các user demo của phần mềm như BH, MH, tn1, tn2 có thể xóa bỏ để tạo user theo tên của thu ngân bán hàng ở cửa hàng.

- Tạo một user mới: Trong màn hình người sử dụng nhấn ctrl+N (hoặc kích chuột phải rồi chọn thêm mới) sau đó điền đầy đủ thông tin như hình bên dưới, rồi kích vào chấp nhận. Tên đầy đủ chính là tên hiện trên hóa đơn bán hàng.

Bước 3. Phân nhóm và quyền cho người sử dụng

- Chọn Nhóm người sử dụng ở bên trái:

User vừa tạo xong được phân vào nhóm nào thì kích đúp mở nhóm đó ra.

VD: User nguyennhi vừa tạo là người bán hàng thì cho vào nhóm Bán hàng kinh doanh. Nháy đúp vào tên nguyennhi đẩy sang bên tay phải

Sau đó tích vào Quyền sử dụng: User này được quyền gì thì nằm bên phải (Thuộc nhóm), không muốn cho họ có quyền gì thì kích đúp đẩy sang trái. Sau đó kích vào đóng.

Xem kết quả: