Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel

Trong phần mềm bán hàng VNUNI có thể thiết lập giá chính sách, khuyến mại cho từng mặt hàng trong danh mục hàng hóa.

Có thể thiết lập trực tiếp trong phần mềm cho từng mã hàng, tham khảo bài viết: Thiết lập chính sách giá khuyến mại cho hàng hóa. Việc thiết lập chính sách giá, khuyến mại áp dụng cho các cửa hàng chuẩn bị khai trương hoặc vào các đợt khuyến mại giảm giá để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bán hàng.

Ngoài cách thiết lập trực tiếp trong phần mềm, người dùng có thể chọn cách import bằng file excel qua phần mềm XlsToSql => Cần Tải và cài đặt phần mềm XlsToSql tại đây

1. Giá đặc biệt

Bước 1: Download file mẫu excel tại đây

Như hình dưới:

Bước 2: Chạy phần mềm XlsToSql (Sau khi cài sẽ có biểu tượng shortcut ngoài màn hình desktop)

Sau khi điền đủ thông tin vào file excel như trên -> Mở phần mềm XlsToSql: Điền thông tin đầy đủ -> Connect

Chọn New Form For Importing

Sau đó điền thông tin như hình bên dưới -> Chọn Import -> Khi nào báo successful là oke

Sau đó đăng nhập vào phần mềm kiểm tra lại xem các mặt hàng đã hiển thị chính sách đặc biệt chưa.

2. Giá chính sách

3. Khuyến mại