Cách lắp và cài đặt các thiết bị bán hàng

Cách lắp và cài đặt các thiết bị bán hàng khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI như: Máy in hóa đơn, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch, ngăn kéo đựng tiền...

1. Cách lắp và cài đặt máy in hóa đơn Tawa PRP 085US

* Bước 1: Tải bộ cài (driver) máy in hóa đơnTawa PRP 085US tại đây

* Bước 2: Cách lắp máy in hóa đơn Tawa PRP 085US

* Bước 3: Cách cài đặt driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085US

2. Cách lắp và cài đặt máy in hóa đơn Tawa PRP 085S

* Bước 1: Tải bộ cài (driver) máy in hóa đơnTawa PRP 085S tại đây

* Bước 2: Cách lắp máy in hóa đơn Tawa PRP 085S

* Bước 3: Cách cài đặt driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085S

3. Cách lắp và cài đặt máy in tem mã vạch APOS 350B

* Bước 1: Tải bộ cài (driver) máy in tem mã vạch APOS 350B tại đây

* Bước 2: Cách lắp máy in tem mã vạch APOS 350B

* Bước 3: Cách cài đặt driver máy in tem mã vạch APOS 350B

4. Cách sử dụng đầu đọc Champtek SG600

5. Cách sử dụng ngăn kéo đựng tiền APOS 1404

6. Cách sử dụng Máy kiểm kê kho PDT 8A