Cách cài đặt và kết nối Hamachi

1. Hamachi là gì?

LogMeIn Hamachi là một hệ thống VPN (Virtual Private Network - Mạng riêng ảo) sử dụng giao thức UDP với kiến trúc bảo mật mở.

Mỗi máy tính kết nối vào mạng Hamachi lần đầu sẽ được gán cho một ID; một máy chủ sẽ có nhiệm vụ dẫn đường cho các máy khách kết nối được với nhau, tạo thành một mạng LAN ảo qua Internet. Sau khi đã kết nối, các máy khách không cần thêm sự hỗ trợ nào khác từ máy chủ Hamachi nữa.

Mỗi mạng trong Hamachi chính là một mạng LAN ảo, với tên và mật khẩu khác nhau. Sau khi gia nhập vào mạng bạn có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác cùng ở trong mạng.

VNUNI hướng dẫn Khách hàng cách kết nối 1 máy trạm từ xa đến một máy chủ ở cửa hàng: Nhằm giúp chủ cửa hàng có thể theo dõi từ xa khi không có mặt ở cửa hàng. Giúp khách hàng truy cập vào phần mềm bán hàng từ máy laptop ở xa vẫn có thể theo dõi được: Doanh thu, lãi lỗ, hàng tồn kho...

Lưu ý: Hamachi là một phần mềm miễn phí, nếu tốc độ mạng không cao, đường truyền mạng không ổn định thì dẫn tới việc kết nối đến máy chủ sẽ chậm. Miễn phí thì nhiều khi sẽ không có sự ổn định cao vì vậy VNUNI chỉ tư vấn cho khách hàng áp dụng các phần mềm miễn phí là để quản lý từ xa cho mô hình 1 cửa hàng (Sử dụng hamachi để truy cập từ máy laptop ở xa đến máy chủ ở cửa hàng) chứ không áp dụng cho mô hình từ 2 cửa hàng trở lên.

=> Nếu quý khách hàng có từ 2 cửa hàng trở lên thì nên áp dụng giải pháp có phí thuê server của VNUNI. Tham khảo chi tiết tại link: http://vnuni.vn/dich-vu-quan-ly-co-so-du-lieu-online-vnuni-cloud/

2. Hướng dẫn cách cài đặt Hamachi

Tải bộ cài Hamachi => tại đây.

* Bước 1: Cài đặt Hamachi cho máy chủ (máy chứa cơ sở dữ liệu)

* Bước 2: Cài đặt Hamachi cho máy trạm và cách kết nối đến phần mềm ở máy chủ

3. Cách kiểm tra khi Máy trạm không đăng nhập được vào phần mềm qua kết nối Hamachi

* Xem hướng dẫn bằng video:

* Xem các lỗi qua hình ảnh dưới:

- Lỗi Logmein Hamachi 1 trong 2 máy bị Offline => Cần bật Online lên

- Network bị tắt

Khi nào network sáng đèn xanh như hình dưới là được

- Tường lửa 1 trong 2 máy bật -> Cần tắt tường lửa đi

* Với winxp: Chọn cửa sổ window -> Control Panel -> Windows Firewall -> Tích chọn Off (not recommended) để tắt tường lửa -> bấm Ok

* Với máy win7: Chọn Cửa sổ window -> Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall

Chọn Turn Windows Firewall on or off

- Chưa mở cổng 8.8.8.8/8.8.4.4 => Cần mở cổng 8.8.8.8/8.8.4.4

- Services của Logmein Hamachi bị stop -> Cần start lại. Nếu ko được thì gỡ đi cài lại như ban đầu.

Tìm tới Control Panel -> All Control Panel Items -> Administrative Tools -> Kích đúp mở Services

Gõ chữ L để tìm đến Logmein Hamachi -> Kích đúp mở lên

Bấm Start để khởi động lại services của Hamachi -> Nếu OK trở về Automatic là đc.

- Chưa mở cổng 1433 (Nếu máy chủ cài từ sql server 2008 trở lên cần mở cổng 1433)

Tìm đến C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2008 R2\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

Tất cả Enabled chọn YesTCP Port đặt 1433