Driver máy in hóa đơn nhiệt

1, Máy in hóa đơn nhiệt là gì?

Máy in hóa đơn nhiệt: Được dùng để in hóa đơn bán lẻ cho khách hàng, sử dụng in từ phần mềm bán hàng. Phù hợp với mô hình bán hàng Siêu thị; Minimart; Tạp hóa; Shop thời trang...sử dụng giấy in hóa đơn nhiệt khổ 80mm hoặc khổ 57mm.

In bằng nhiệt: Hết giấy thì thay cuộn giấy mới (Không cần mực)

2, Driver máy in hóa đơn nhiệt

- Driver máy in hóa đơn Xprinter XP N160II

- Driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085S

- Driver máy in hóa đơn Tawa PRP 085US

- Driver máy in hóa đơn APOS 220

- Driver máy in hóa đơn POS 8260

- Driver máy in hóa đơn MJ-T80I (Winxp; Win7 32bit)

- Driver máy in hóa đơn MJ-T80I (Win7 64bit; Win8)

- Driver máy in hóa đơn TM200-2.5

- Driver máy in hóa đơn ATP 230

- Driver máy in hóa đơn ATP 220

- Driver máy in hóa đơn Birch BP003

- Driver máy in hóa đơn TP3250D

- Driver máy in APD T81

- Driver máy in APD T82

- Driver máy in CyberTech CPS322