Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi

Khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng báo lỗi người sử dụng cần xác định: Máy báo lỗi là máy chủ (máy chứa dữ liêu) hay máy trạm. Nếu là máy trạm thì kết nối đến máy chủ qua mạng Lan hay qua Hamachi

1, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy chủ (máy chứa dữ liệu)

Phần mềm bán hàng VNUNI được được triển khai trên nền hệ quản trị CSDL là MS SQL của Microsoft.

- Winxp thì sử dụng bộ cài SQL2000(MSDE2KA.exe)

- Win7 thì sử dụng bộ cài SQL2005 (MSDE2K5.exe)

Nên sql khi được cài lên thì phải luôn ở chế độ đã được start, nếu bị stop thì không đăng nhập được vào phần mềm.

Nếu không đăng nhập được vào phần mềm ở máy chủ và có thông báo lỗi như hình dưới:

Thông báo lỗi "SQL Server does not exit or access denied": SQL không tồn tại.

Cách kiểm tra như sau:

*Đối với Winxp: Cài SQL 2000 sẽ có biểu tượng ở thanh taskbar góc phải. Kiểm tra xem biểu tượng sql đang có màu xanh hay màu đỏ

+ Màu xanh: SQL vẫn chạy bình thường

+ Màu đó: SQL bị stop

Nếu có màu đỏ tức là SQL đang bị stop thì kích chuột phải chọn MSSQLServer - Start, khi nào chuyển sang màu xanh là ok. Sau đó đăng nhập lại vào phần mềm.

Picture
Picture

* Đối với Win7: Tại cửa sổ góc trái của window tìm đến SQL Server Configuration Manager

Nếu biểu tượng SQL Server (VNUNI) có hình vuông màu đỏ là SQL đã bị stop (Có thể người dùng kích nhầm hoặc có thể do hệ điều hành window hoặc một phần mềm nào đó)...làm SQL bị stop như hình dưới

Kích chuột phải vào SQL Server (VNUNI) chọn Start

Nếu Start SQL thàn công thì chuyển sang hình tam giác màu xanh -> Đăng nhập lại vào phần mềm bình thường.

Trong trường hợp không Start được SQL server 2005 lên (Báo lỗi), thì cần gỡ bỏ SQL2005 cài đặt lại.

Nên dùng phần mềm gỡ cài đặt để gỡ -> Xem cách cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng trong máy tính tại đây

Sau đó chạy lại MSSQL2K5E.exe đã được lưu trong thư mục VNUNI\Setup2K5

2, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy trạm kết nối máy chủ bằng mạng Lan

2.1. Kiểm tra xem máy trạm có ping được đến máy chủ không?

Tìm đến Network: Nhìn xem có hiện tên máy chủ ko, kích đúp vào đó xem có xem được. Nếu xem được sẽ hiện ra đường dẫn như: \\VNUNI_SVR (VNUNI_SVR: là ten máy chủ). Nếu báo lỗi nghĩa là 2 máy chưa thông nhau, cần kiểm tra lại mạng lan (Kiểm tra dây kết nối cắm có bị lỏng ko...) việc kết nối mạng lan giữa các máy với nhau là thuộc về máy tính của khách hàng)

Nếu máy trạm ping được đến máy chủ thì chuyển sang bước 2.2

2.2. Kiểm tra tường lửa cả 2 máy đã tắt chưa?

Với winxp:

Chọn cửa sổ window -> Control Panel -> Windows Firewall -> Tích chọn Off (not recommended) ->OK

Với máy win7:

Chọn Cửa sổ window -> Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall

Chọn Turn Windows Firewall on or off

=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.

Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước 2.3

2.3. Kiểm tra cả 2 máy xem đã mở cổng 8.8.8.8 / 8.8.4.4

Vào Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center xong làm như hình dưới

=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.

Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước 2.4

2.4. Mở cổng 1433 tại máy chủ

3, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy trạm kết nối máy chủ bằng Hamachi

=> Xem chi tiết tại đây mục 3.