Phần mềm bị lỗi font dấu hỏi chấm

Phần mềm bị lỗi font dấu hỏi chấm: Khi cài đặt phần mềm bán hàng VNUNI thì đăng nhập bị lỗi font dấu hỏi chấm (?). Vậy nguyên nhân và cách xử lý như thế nào?

Trường hợp khi đăng nhập vào phần mềm bị lỗi dấu hỏi chấm, nếu đăng ký bản quyền xong khi thoát ra vào lại thì phần mềm vẫn hiện ra bản dùng thử như hình sau:

Bình thường máy tính đặt ngôn ngữ chuẩn của window là English United States bị chuyển sang các ngôn ngữ khác như Vietnamnese;....Phần mềm VNUNI viết dựa trên chuẩn của ngôn ngữ English United States, nên nếu bị thay đổi thì sẽ không đăng ký được bản quyềnkhông đăng nhập được phần mềm vì báo sai mật khẩu.

Cách khắc phục: Chuyển lại ngôn ngữ máy tính từ Vietnamese hoặc các ngôn ngữ khác sang English United States:

Chọn Control Panel\Clock, Language, and Region -> Chọn Region and Language: Kiểm tra lần lượt 3 tab: Formats, Location, Administrative. Nếu đang ở chế độ ngôn ngữ khác thì cần chuyển về English (United States).

Tại tab Fomats

Tại tab Location

Tại tab Administrative

Khi đổi từ Vietnamnese sang English thì có thể máy tính sẽ báo cần resart lại máy tính -> Bấm resart để window cập nhật lại ngôn ngữ.

Sau khi máy khởi động lại xong thì đăng nhập lại phần mềm => Nếu phần mềm không hiện ra bản dùng thử bắt đăng ký nữa thì việc thực hiện đổi ngôn ngữ thành công.

Trong trường hợp nếu đã đổi lại mà vẫn bị hiện dùng thử, vẫn bị lỗi font dấu ? thì cần cài lại bản window khác. Khi cài đặt window đến bước chọn Ngôn ngữ nhớ đặt là English United States