Doanh số theo thời gian

Công cụ theo dõi Doanh số theo thời gian trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý theo dõi được tổng Doanh số bán hàng theo khoảng thời gian nhất định. Bao gồm doanh số theo Tiền mặt (KH trả tiền mặt tại quầy thanh toán thu ngân); Tiền thẻ thanh toán (Quẹt thẻ ATM qua máy quẹt thẻ của ngân hàng và các hình thức thanh toán qua chuyển khoản online).

Chọn Công cụ quản lý -> Doanh số theo thời gian: Chọn khoảng thời gian và kho hàng cần xem:

Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì tại mục Loại c.từ chọn: Xuất bán (có công nợ), nếu sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị thì chọn lại Bán lẻ siêu thị

Tại màn hình Doanh số theo thời gian, người dùng có thể bấm F6 (lọc) để lọc thông tin chi tiết hơn; có thể click vào con số tổng tiền cần xem, phần mềm cho phép drilldown chi tiết về các chứng từ xuất bán hay bảng kê hàng bán. Giúp người dùng biết được tại sao lại ra con số tổng tiền đó....