Download phần mềm

Phần mềm bán hàng VNUNi® SIC (Sales & Inventory Control) được phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft SQL Server để quản lý dữ liệu của phần mềm. Vì vậy, để phần mềm có thể chạy được thì cần phải cài đặt hệ quản trị CSDL MS SQL Server trên máy tính chứa CSDL của phần mềm (máy chủ hoặc máy chạy phần mềm độc lập).

MS SQL Server có nhiều Edition khác nhau từ miễn phí đến có phí (Express Edition, Standard Edition, Developer Edition, Enterprise Edition,…), và có rất nhiều phiên bản được phát triển từ những năm 9x tới nay như v6.0, v7.0, v2000, v2005, v2008, v2012, v2014,… VNUNI sử dụng các bản SQL Server miễn phí cung cấp kèm theo bộ cài đặt phần mềm. Đối với phiên bản từ v2000 trở về trước thì bản miễn phí có tên gọi là Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE). Kể từ phiên bản v2005 trở về sau thì bản miễn phí đều sử dụng chung tên gọi là MS SQL Server Express Edition. Các bản Express Edition khi cài đặt thì cần máy tính đã cài sẵn .NET Framework trong máy tính trong khi bản MSDE có thể cài đặt mà không cần .NET Framework. HĐH Windows XP thường không được cài sẵn .NET Framework trong khi các HĐH mới hơn (Windows Vista, Win7, Win8,…) đều đã cài sẵn .NET Framework rồi. Chính vì thế, khi cài đặt chương trình, tùy theo HĐH trên máy tính chứa CSDL mà chúng ta sẽ cài MSDE (WinXP) hay là bản Express Edition (Win Vista, Win7, Win8,…).

Như vậy, để chương trình có thể chạy được, tùy theo HĐH Windows đang sử dụng mà các bạn sẽ download 02 files tương ứng là MSDE2KA.exe (đối với Windows XP) hoặc MSSQL2K5E.exe (2005), MSSQL2K8Ex64.exe (2008) (đối với Vista, Windows 7, Windows 8,…) và file cài đặt phần mềm Setup.exe vào cùng 1 thư mục trên máy tính. Sau khi download xong 2 files, công việc duy nhất là chạy file Setup.exe. Bộ cài đặt sẽ tự động thực hiện công việc cài đặt từ đầu cho đến khi việc cài đặt chương trình được hoàn tất (cài đặt hệ quản trị CSDL SQL Server, cài đặt chương trình). Đối với trương hợp cài đặt trên máy trạm thì các bạn chỉ cần download 1 file duy nhất là Setup.exe và thực hiện cài đặt phần mềm (vì CSDL đã được để trên máy tính khác đã cài hệ quản trị CSDL SQL Server rồi).

STT

1

2

3

4

Mô tả

Download

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng VNUNi® SIC dành cho Win7, Win8,…

– Đã bao gồm MS SQL Express 2005 (SP4), dành cho máy chủ CSDL, máy cài đặt lần đầu

– Tải về, tời nén cả 2 files ra 1 thư mục, chạy file Setup2K5.exe và làm theo hướng dẫn

– Thông tin đăng nhập: User: admin; pass: nimda

– Có thể cài trên WinXP (Cần cài trước .Net Framework 2.0 để chạy MS SQL 2005)

http://vnuni.net/images/icon_32x32_download.gif

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng VNUNi® SIC dành cho WinXP

– Đã bao gồm MSDE 2000 SP4 (Không cần cài .Net framework 2.0), dành cho máy chủ CSDL, máy cài đặt lần đầu

– Tải về, tời nén cả 2 files ra 1 thư mục, chạy file Setup.exe và làm theo hướng dẫn

– Thông tin đăng nhập: User: admin; pass: nimda

http://vnuni.net/images/icon_32x32_download.gif

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng VNUNi® SIC dành cho Win7, Win 8,…

Dành cho máy trạm hoặc máy đã từng cài VNUNi® SIC (đã có MS SQL 2005\VNUNI)

– Tải về, chạy file Setup2K5.exe và làm theo hướng dẫn

– Thông tin đăng nhập: User: admin; pass: nimda

http://vnuni.net/images/icon_32x32_download.gif

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng VNUNi® SIC dành cho WinXP

Dành cho máy trạm hoặc máy đã từng cài VNUNi® SIC (đã có MS SQL 2000 or MSDE)

– Tải về, tời nén cả 2 files ra 1 thư mục, chạy file Setup.exe và làm theo hướng dẫn

– Thông tin đăng nhập: User: admin; pass: nimda

http://vnuni.net/images/icon_32x32_download.gif

Thông tin liên hệ:

Ms Nhị: 0936456103 - 0971926241

Hoặc inbox FB Nguyễn Thị Nhị