Lỗi không in được báo cáo?

Hỏi: Sau khi cài đặt chương trình phần mềm bán hàng VNUNI, tôi không thể in được báo cáo do sảy ra lỗi sau:

Trả lời:

Khi chương trình mới được cài đặt, đường dẫn XML mặc định để có thể chạy được báo cáo là “C:Program Files\VNUNi® Sales – Inventory Control\DA\XMLData“.

Đây là trường hợp người dùng thay đổi đường dẫn cài đặt khi cài đặt chương trình. Để chạy được báo cáo thì bạn phải sửa lại đường dẫn trên theo cách sau:

- Vào chức năng “Lựa chọn” trên thanh công cụ: Chọn tab Chương trình, kích vào biểu tượng 2 mũi tên xanh để phần mềm tự update lại đường dẫn hiện tại mà cài phần mềm (Có thể ổ D hay ổ E...) -> Kích Chấp nhận