Khi đăng nhập phần mềm báo lỗi Microsoft Office

Khi đăng nhập phần mềm bán hàng VNUNI báo lỗi Microsoft Office (ProPlusWW.msi): Có thể là Office 2007, 2010, 2013

- Nếu bấm OK thì ra hình như dưới:

- Nếu bấm Cancel thì báo như hình dưới

Hoặc bị đơ, luôn hiện Canceling ko kết thúc

Lỗi như trên là do máy tính của bạn cài bản word bị thiếu file ProPlusWW.msi cần tải file ProPlusWW.msi tại đây

Sau đó ở hình dưới này các bạn bấm vào Browse, tìm đến file ProPlusWW.msi vừa tải về, rồi bấm oke.

Nếu OK thì sẽ hiện ra giao diện phần mềm bán hàng VNUNI. Nếu không được vẫn báo lỗi thì cần gỡ bỏ bộ cài word đang dùng, cài lại bản word chuẩn khác