Cách nhập một sản phẩm có nhiều mã vạch nhà sản xuất

Cách nhập một sản phẩm có nhiều mã vạch nhà sản xuất trong phần mềm bán hàng VNUNI: Là việc gộp các mặt hàng có cùng tên gọi, cùng giá nhập, giá bán nhưng có thuộc tính khác nhau và mã vạch nhà sản xuất khác nhau

Ví dụ Cùng là dậu gội Sunsilk, cùng thể tích, cùng giá nhập, giá bán nhưng có nhiều hương vị khác nhau. Nếu muốn gộp lại thành cùng 1 mã sản phẩm để khi nhập hàng chỉ tạo mới một lần và quét nhiều mã vạch nhà sản xuất vào cùng sản phẩm đó và quan trọng là không quản lý tồn kho riêng rẽ của các mã đó. Chỉ cần tồn kho chung của dầu gội sunsilk mà không cần biết là mỗi 1 hương vị khác thì còn tồn bao nhiêu. Nhằm mục đích cho quá trình nhập hàng được nhanh hơn, đỡ phải thêm mới nhiều lần.

Còn trong trường hợp muốn quản lý riêng rẽ mỗi 1 mã vạch NSX là 1 sản phẩm khác nhau để quản lý được chi tiết tồn của từng loại thì vẫn khai báo mỗi sản phẩm chỉ 1 mã vạch nhà sản xuất.

Cách khai báo 1 sản phẩm có nhiều mã vạch NSX khác nhau:

Khi thêm mới 1 sản phẩm (hàng hóa) thì tại ô Mã vạch NSX có thể quét nhiều mã vạch NSX khác nhau và ngăn cách bằng dấu phảy. Như hình dưới đây:

Có thể tự quét các mã vạch NSX, khi quét xong 1 mã vạch NSX thì gõ dấu phảy sau đó quét tiếp mã tiếp theo. Hoặc kích đúp vào dấu cộng để quét mã rồi bấm OK sẽ có kết quả như hình dưới đây:

Khi thao tác bán hàng: Nếu quét bất cữ Mã vạch NSX nào đã khai báo cho sản phẩm đó thì đều ra thông tin của 1 sản phẩm đó.