Cách backup dữ liệu phần mềm bán hàng lên google driver

Hướng dẫn Cách backup dữ liệu phần mềm bán hàng VNUNI lên google driver.

Backup dữ liệu phần mềm để khi máy tính bị virus, hoặc hỏng ổ cứng đột ngột mà không thể truy cập vào phần mềm được thì có thể lấy lại file backup trước đó đã lưu ở google driver.

Vì file backup tại lưu ở trong máy tính nếu dính virus cũng có thể bị mã hóa không sử dụng được nên cần phải sao lưu đẩy lên các tài khoản online như google driver, dropbox, box...

Video dưới đây VNUNI hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm backup sao lưu dữ liệu SQL Server backups

=> Download: SQLBackupAndFTP

Xem video bên dưới: