Cách cài phần mềm cho máy trạm

Cách cài đặt phần mềm bán hàng VNUNI cho máy trạm

1. Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Bước 1: Cài phần mềm bán hàng cho máy trạm (Lần đầu tiên cài phần mềm)

Tạo một thư mục VNUNI trong ổ dữ liệu (D, E..) không phải ổ cài win (C)

+ Copy sẵn bộ cài Setup.exe (Máy trạm không chưa cơ sở dữ liệu nên không cần cài sql không cần copy bộ cài sql)

+ Tạo thư mục VNUNI SIC bên trong VNUNI để cài phần mềm (Không nên cài trong ổ C để tránh trường hợp cài lại win nếu quên ko copy thư mục đã cài phần mềm ở Ổ C hoặc file Setting.ins thì sau khi cài lại sẽ phải đăng ký lại bản quyền, thiết lập lại các thông tin...

Picture

Kích vào setup.exe để cài đặt

Picture

Kích vào next sẽ hiện ra User Information (Có thể điền Name - lấy theo tên máy tính, Company - Nếu không điền thì để mặc định như hình dưới rồi

Picture

Kích vào next

Picture

Tích chọn I agree -> Next

Picture

Cài trên máy trạm thì phải bỏ dấu tích xanh tại Ô Database & Data utilities (Nháy đúp chuột trái để bỏ dấu tích - thành ô trắng như hình trên) sau đó kích vào Next

Picture

Kích vào Change tìm tới thư mục VNUNI SIC trong VNUNI

Sau đó kích next -> next cho tới khi Finish

Picture

Bước 2: Kết nối đến máy chủ

1 - Kết nối qua mạng Lan

2 - Kết nối qua phần mềm LogmeIn Hamachi

3 - Thuê server -> Liên hệ VNUNI để được tư vấn chi tiết