Font chữ trong phần mềm bán hàng VNUNI

Font chữ trong phần mềm bán hàng VNUNI

VNUNI dùng bảng mã TCVN3

* Để chuyển bảng mã nhanh bằng phím tắt trong Unikey thì như sau:

Bấm tổ hợp: Ctrl + Shift + F2 = TCVN3 : Gõ bên trong VNUNI SIC

Bấm tổ hợp: Ctrl + Shift + F1 = Unicode : Gõ bên ngoài VNUNI SIC

1. Bộ gõ: Là phần mềm cho phép gõ theo các bảng mã mà PM đó hỗ trợ

a. Unikey

b. Vietkey (Đặng Minh Tuấn)

c. Vietware/VNI Tân kỳ (Sài gòn): 2 bytes

d. ABC (Quách Tuấn Ngọc). TCVN3 (1 byte)

i. Á à 2 bytes

ii. ¸ à 1 byte

2. Bảng mã

a. TCVN3 (Miền Bắc)

b. VNI Windows (Miền Nam)

c. Unicode (Quốc tế - ngày nay được sử dụng phổ biến)

d. v.v…

3. Font chữ (Đi theo bảng mã)

a. Với bảng mã TCVN3 (.vnArial + .vnArialH, có “.”, VK Sans Serif, ABC Sans Serif )

b. VNI Window thì prefix là VNITIME, VNIARRIAL

c. Unicode: Các fonts hỗ trợ unicode như Tahoma, Verdana, Arial, Times New Roman, v.v…

4. Kiểu gõ:

a. Telex

b. VNI

c. VIQR

d. …

5. VNUNI Software:

a. Title bar & MsgBox: Unicode (Setup ở Screen Appearance, mục Advance tab) à Nên chọn font Tahoma

b. Màn hình (Labels, Button , Menu): bảng mã: TCVN3; font: VN Sans Serif

c. Báo cáo: bảng mã: TCVN3; các fonts: .vnArial, .vnArialH

Chú ý: VN Sans Serif, .vnArial, .vnArialH sẽ được tự động add vào Windows khi cài đặt phần mềm.

6. Regional & Languages Options

Cần thiết lập theo mặc định như sau:

a. Decimal Symbol: “.”

b. Digit Group Symbol: “,”

c. Date format: MM/dd/yyyy

d. Mục Advance tab chỉ chọn English (United States)

e. Không sử dụng Windows tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác

Từ mục a-> c thì khi chạy, phần mềm sẽ tự động thiết lập lại theo chuẩn.

Trong trường hợp in hóa đơn, báo cáo bị lỗi font thì tham khảo bài viết tại đây