Quản lý kho hàng

1. Chức năng

- Tồn kho đầu kỳ

- Điều chuyển nội bộ

- Kiểm kê, điều chỉnh kho hàng

- Kết chuyển số dư tồn kho

- Thiết lập chính sách giá bán, khuyến mại

- In tem mã vạch, tem kệ hàng

2. Tính năng

- Chính sách giá, khuyến mại đa dạng

- Kiểm soát tồn kho chính xác, nhanh chóng

- Theo dõi tổng hợp, chi tiết về hàng tồn kho theo lịch sử chứng từ