Cách xem lãi trong phần mềm bán hàng VNUNI

Cách xem lãi trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người sử dụng xem được lãi gộp của từng mặt hàng, xem lãi từng hóa đơn, xem lãi tổng từng kho theo tháng, theo quý, theo năm...

1, Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

2.1. Xem lãi gộp của từng mặt hàng

Xem chi tiết tại đây (Công cụ Phân tích bán hàng)

2.2. Xem lãi theo hóa đơn bán hàng

Vào xuất bán: Mở hóa đơn cần xem -> Chọn Khác -> Chọn Xem lợi nhuận (Ctrl+L)

- Lợi nhuận Theo giá vốn

- Lợi nhuận Theo giá nhập hiện thời

2.3. Xem lãi tổng

Chọn Công cụ quản lý -> Thông tin quản trị

Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì chọn Bán hàng (bán buôn), nếu sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị thì chọn lại Bán lẻ siêu thị

Trong đó CK H.đơn là viết tắt: Chiết khấu hóa đơn hay còn gọi lại Chiết khấu thương mại (Chiết khấu TM)

Để kiểm tra xem tại sao có có Doanh thu, Lãi gộp...người dùng có thể Click để Drilldown về: Doanh số từng ngày; Chứng từ bán hàng; Bảng kê hàng bán

- Doanh số, Lãi theo ngày