Cách cài đặt phần mềm XlsToSql

Cách cài đặt phần mềm XlsToSql: XlsToSql là phần mềm giúp nhập liệu dữ liệu từ file excel vào sql. Phần mềm XlsToSql được VNUNI sử dụng để import file excel: Import danh mục Khách hàng hay danh mục Nhà cung cấp từ file excel vào phần mềm bán hàng VNUNI một cách nhanh chóng, đơn giản. Hoặc có thể import các chính sách khuyến mại.

Dowload phần mềm XlsToSql tại đây

Xem cách cài đặt qua video dưới: