Tra cứu hàng theo chứng từ

Công cụ Tra cứu hàng hóa theo chứng từ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng tra cứu kết quả hoạt động kinh doanh như:

- Đơn đặt mua hàng (PO)                                  - Đơn đặt bán hàng (SO)
- Phiếu nhập mua (R1)                                      - Phiếu xuất bán (S1)
- Phiếu trả lại Nhà cung cấp (R2)                        - Phiếu khách hàng trả lại (S2)
- Phiếu bán lẻ siêu thị
- Phiếu điều chuyển (T0)                                    - Phiếu kiểm kê kho (AD)
- Theo dõi giá vốn (Bao gồm tất cả các giao dịch liên quan tới một mã hàng: PO, R1, R2, SO, S1...)


Tra cứu Hàng hóa theo chứng từ hay còn gọi là Bảng kê hàng theo chứng từ: Bảng kê hàng nhập, Bảng kê hàng xuất bán, Bảng kê trả lại Nhà cung cấp...


Chọn Kho hàng, Mã hàng, Giao dịch cần xem -> Nhấn F5 hoặc nạp lại. Có thể click chuột trái vào đối tượng cần xem để Tra cứu ngược (Drill - Down) về tới chứng từ gốc, tới đối tượng chi tiết.

Ví dụ:

+ Nếu xem giao dịch Phiếu xuất bán của 1 mã hàng thì có thể Drill - Down về: 
        - Chi tiết phiếu xuất bán
        - Chi tiết khách hàng        
        - Chi tiết kho hàng
        - Chi tiết hàng hóa.

+ Nếu xem giao dịch Phiếu nhập hàng của 1 mã hàng thì có thể Drill - Down về: 
        - Chi tiết phiếu nhập
        - Chi tiết nhà cung cấp   
        - Chi tiết kho hàng
        - Chi tiết hàng hóa.Có thể tra cứu động theo nhiều thông tin khác nhau (F6 - Lọc): Chọn thông tin, toán tử so sánh, Giá trị cần tìm sau đó kích vào chấp nhận,Comments