Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel

Trong phần mềm bán hàng VNUNI có thể thiết lập giá chính sách, khuyến mại cho từng mặt hàng trong danh mục hàng hóa. 

Có thể thiết lập trực tiếp trong phần mềm cho từng mã hàng: tham khảo tại mục c. Chính sách giá, khuyến mãi gồm: Giá đặc biệt; Giá chính sách; Khuyến mại. 

Việc thiết lập chính sách giá, khuyến mại áp dụng cho các cửa hàng chuẩn bị khai trương hoặc vào các đợt khuyến mại giảm giá để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bán hàng.

Hoặc chọn cách import bằng file excel qua phần mềm XlsToSql: Máy tính cần cài đặt phần mềm này-> Xem cách hướng dẫn cài đặt phần mềm: XlsToSql


1. Giá đặc biệt






Bước 2: Chạy phần mềm XlsToSql (Sau khi cài sẽ có biểu tượng shortcut ngoài màn hình desktop)

Sau khi điền đủ thông tin vào file excel như trên -> Mở phần mềm XlsToSql: Điền thông tin đầy đủ -> Connect




Chọn New Form For Importing




Sau đó điền thông tin như hình bên dưới -> Chọn Import -> Khi nào báo successful là oke 




Sau đó đăng nhập vào phần mềm kiểm tra lại xem các mặt hàng đã hiển thị chính sách đặc biệt chưa.




2. Giá chính sách



3. Khuyến mại
Comments