Quản lý bán hàng

QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG PHẦN MỀM BÁN HÀNG VNUNi® SIC


1. Chức năng

 • Báo cáo bán hàng: sổ nhật ký bán hàng/hàng trả lại/bảng kê bán hàng, nhật ký thanh toán, báo cáo kinh doanh, v.v…


2. Tính năng

 • Theo dõi được trạng thái đơn đặt bán hàng
 • Tạo phiếu xuất bán từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
 • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
 • Cảnh báo hàng tồn kho, cảnh báo hàng hết hạn, cảnh báo công nợ của khách hàng
 • Đa dạng chính sách giá bán, khuyến mại (theo khách hàng, theo hàng hóa, theo thời gian, theo giá trị hóa đơn,…)
 • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ


3. Các nghiệp vụ chủ yếu 

 • Lập và theo dõi Đơn đặt bán hàng SO – Sales Order (Áp dụng cho trường hợp xuất bán hàng có đối tượng khách hàng).
 • Lập Phiếu Xuất bán hàng (Xuất bán hàng có đối tượng)
 • Lập Phiếu Bán lẻ siêu thị (Xuất bán lẻ siêu thị, không có đối tượng khách hàng)
 • Lập Phiếu Khách hàng trả lại (Hạch toán cho các trường hợp Khách hàng trả lại hàng hóa đã mua: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
 • Lập Phiếu thanh toán với Khách hàng thu tiền khách hàng sau khi đã bán hàng (giảm trừ công nợ cho Khách hàng).
 • Lập Phiếu thanh toán với Khách hàng Trả lại khách hàng (từ việc Khách hàng trả lại hàng hóa cho công ty)Comments