Thu tiền

Chức năng Thu tiền phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng quản lý thông tin các phiếu thu tiền, tạo các phiếu thu tiền mới

Sau khi Bán hàng thì phần mềm sẽ tự động sinh ra các phiếu chi tiền nằm trong Sổ quỹ.

Các hoạt động thu tiền khác không phải nằm trong hoạt động Bán hàng thì sẽ tạo phiếu thu khác.

Vào Quản lý/thu chi khác -> Thu tiền

Nhấn Thêm mới (Ctrl+N): Để tạo phiếu thu tiền khácSố chứng từ tự tăng theo phần mềm (Chi tiền: ký hiệu CR...), ngày chứng từ lấy theo ngày hệ thống (Có thể sửa lại ngày chứng từ theo ngày chi thực tế bên ngoài).

Chọn Khoản mục:khoản mục này người dùng có thể tự khai báo trước đó - Như hình dưới: Vào Nghiệp vụ -> Quản lý Danh mục -> Khoản mục thu chi.

Sau đó thêm các khoản mục Thu khác tùy vào hoạt động của của cửa hàng.


PictureChọn đối tượng đi kèm (Nhân viên, nhà cung cấp...), sau đó đánh số tiền chi vào ô Số tiền thanh toán -> Nhấn Ghi lại (Ctrl+S).

Có thể in phiếu Thu tiền bằng cách mở phiếu chi tiền sau đó kích vào in


PictureComments