Tại sao phần mềm chuyển sang chế độ dùng thử

Hỏi: 

1. Hiện tại tôi đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, đã đăng ký bản quyền cho máy đang sử dụng. Hôm nay, khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng thì hiện ra thông báo bản dùng thử như hình bên dưới?2. Không đăng nhập được phần mềm vì báo sai mật khẩu: Đã nhập lại chính xác mật khẩu nhiều lần, các máy trạm thì vẫn đăng nhập bình thường.


Trả lời cả 2 câu hỏi trên:


Bình thường máy tính đặt ngôn ngữ chuẩn của window là English United States bị chuyển sang các ngôn ngữ khác như Vietnamnese;....Phần mềm VNUNI viết dựa trên chuẩn của ngôn ngữ English United States, nên nếu bị thay đổi thì sẽ không đăng ký được bản quyềnkhông đăng nhập được phần mềm vì báo sai mật khẩu.


Cách khắc phục: Chuyển lại ngôn ngữ máy tính sang English United States:

Chọn Control Panel\Clock, Language, and Region -> Chọn Region and Language: Kiểm tra lần lượt theo các hình bên dưới, nếu đang ở chế độ ngôn ngữ khác thì cần chuyển về English United States.

Sau đó đăng nhập lại phần mềm bình thường. Lúc này phần mềm không còn hiện bản dùng thử nữa.

---------------------
Hỗ trợ: 0936 456 103 - 0971 926 241

Comments