Thiết bị bán hàng

Ngoài phần mềm bán hàng VNUNI còn cung cấp các thiết bị bán hàng hay còn gọi là thiết bị siêu thị, thiết bị bán lẻ để phục vụ cho việc bán hàng như: Máy in hóa đơn, máy in tem mã vạch, máy kiểm kê kho, ngăn kéo đựng tiền, giấy in tem mã vạch, giấy in hóa đơn, đầu đọc mã vạch đơn tia, đầu đọc mã vạch đa tia...

Có thể tham khảo các video chi tiết bên dưới giới thiệu các thiết bị mà VNUNI cung cấp.

Có thể theo dõi facebook: Nguyễn Thị Nhị để cập nhật thông tin về phần mềm và các thiết bị của VNUNI


1, Máy in hóa đơn2, Máy in tem mã vạch, giấy in tem mã vạch

Máy in tem mã vạch


Giấy in tem mã vạch3, Đầu đọc mã vạch (đa tia, đơn tia)

Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell MK 7120


Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell YJ 5900


Đầu đọc mã vạch đơn tia Champtek SG600


4, Ngăn kéo đựng tiền5, Máy kiểm kê kho


Comments